Tilbake til værsiden          Detaljerte værdata           Daglige data i tabellform          Display          Wap

Hvis du vil se værdata fra denne værstasjonen på din mobil telefon tast inn følgende adresse:
http://www.sel-ski.2gb.no/wap.htm
Klikk her for å oppdatere!

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

         YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
                    HEAT COOL    
   MEAN                DEG  DEG    WIND SPEED    DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH  DATE   LOW  DATE  DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1  -5.0  9.6 24/1/22 -20.7  7/1/22 2169  0 0.00  0  0  1/1/22  N 0.00  56
2  -6.9 17.1 27/2/22 -20.3 19/2/22 2012  0 0.00  0  0  1/2/22  N 0.00  52
3  -2.2 19.0 24/3/22 -21.4  4/3/22 2079  0 0.00  0  0  1/3/22  N 0.00  41
4   1.8 28.7 19/4/22 -16.5  7/4/22 1895  0 0.00  0  0  1/4/22  N 0.00  38
5   7.7 32.3 20/5/22 -8.4  4/5/22 1775  0 0.00  0  0  1/5/22  N 0.00  37
6  14.2 38.8 30/6/22 -2.6 19/6/22 1525  0 0.00  0  0  1/6/22  N 0.00  44
7
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  2.1 38.8 30/6/22 -21.4  4/3/2211756  0 0.00  0  0  1/1/22  N 0.00  45

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

         MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2022
                    HEAT COOL    
   MEAN                DEG  DEG    WIND SPEED    DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH  TIME   LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1  18.3 33.2  17:37  8.2   3:24  47  0 0.00  0  0   0:00  N 0.00  50
2  14.4 22.7  19:34  9.0  23:28  51  0 0.00  0  0   0:00  N 0.00  62
3  15.8 31.5  18:37  7.6  23:46  49  0 0.00  0  0   0:00  N 0.00  37
4  12.1 31.3  12:11  1.7   4:47  53  0 0.00  0  0   0:00  N 0.00  56
5  13.0 28.0  16:39  4.9   5:02  52  0 0.00  0  0   0:00  N 0.00  44
6
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  0.0 -26.3 13/12/22 -26.3 13/12/22 251  0 0.00  0  0 13/12/22 --- 0.00  0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter          Max  Max Time  Max Date    Min  Min Time  Min Date  Average
Wind Direction       357    7:34   5/1/22     0    8:41   5/1/22     0
Humidity           96    3:49  26/6/22     10   14:09  24/6/22     45
Out Temp          38.8   16:41  30/6/22   -21.4    7:34   4/3/22    2.0
Raw Barometer       0.00    0:00   1/1/22    0.00    0:00   1/1/22    0.00


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter          Max  Max Time  Max Date    Min  Min Time  Min Date  Average
Wind Direction       357   12:40   2/7/22     0   15:00   4/7/22     0
Humidity           96    4:56   5/7/22     13   18:28   3/7/22     49
Out Temp          33.2   17:37   1/7/22    1.7    4:47   4/7/22    13.9
Raw Barometer       0.00    0:00   1/7/22    0.00    0:00   1/7/22    0.00

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter          Max  Max Time    Min  Min Time  Average
Wind Direction       357    0:53     0    4:22     0
Humidity           75   19:43     25    9:52     46
Out Temp          14.9    9:59    3.1    6:08    9.2
Raw Barometer       0.00    0:00    0.00    0:00    0.00

 


Dagens værdata.

 


Gårdagens værdata.

6/7/22
Time     Wind Dir  Humidity    Temp Raw Barom WindGust H DailyRain  HourRain
          °     %     °C     mb    mps     mm     mm
0:00        75     38    8.5    0.00     0    0.00    0.00
2:00       321     38    8.4    0.00     0    0.00    0.00
4:00       303     38    6.5    0.00     0    0.00    0.00
6:00       232     64    3.4    0.00     0    0.00    0.00
8:00       232     42    8.6    0.00     0    0.00    0.00
10:00       211     25    14.9    0.00     0    0.00    0.00
12:00       52     32    12.9    0.00     0    0.00    0.00
14:00       42     39    10.2    0.00     0    0.00    0.00
16:00       46     54    10.1    0.00     0    0.00    0.00
18:00       14     63    10.3    0.00     0    0.00    0.00
20:00       14     75    8.7    0.00     0    0.00    0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00